• Fundacja podejmuje działania na rzecz rozwoju i promocji czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych w Polsce.
  • Zajmuje się działaniami artystycznymi angażując różne grupy społeczne i wiekowe do wspólnego kreatywnego działania.
  • Promuje kulturę i sztukę.

Copyright Fundacja Burza Mózgów / projekt Anna Kaszuba-Dębska